SPC

​Vi använder oss av SPC (statistisk processkontroll) som ett redskap för att styra delar av vår produktion. Vi använder den för att förstå och analysera variationen i våra tillverkningsprocesser samt för att säkerställa att produkten är likformig och under kontroll. I flera fall sänder vi kunden en rapport gjord i SPC-programmet – vilket gör att kunden kan följa produkten genom processerna och se om ämnet har genomgått kontroll.

​Osvald Jensen A/S

​Kirkebjerg Parkvej 47

DK-2605 Brøndby

Phone: +45 43 96 20 77​