Kvalitetsstyrning

​Vårt mål är ett likformigt och identifierbart produktsortiment som garanterar att våra kunder alltid kan få produkter av överenskommen kvalitet. Vi har system och rutiner som säkerställer att rätt kvalitet uppnås och som dokumenterar att rätt kvalitet också verkligen har uppnåtts.

Vi upplever allt oftare att många av våra kunder har olika krav och önskemål när det gäller hur kvaliteten ska garanteras, och inte minst hur den ska dokumenteras. Det försöker vi tillgodose på bästa sätt så att det inte blir vår kvalitetsstyrning som blir den begränsande faktorn för en pågående eller kommande produkt.

​Osvald Jensen A/S

​Kirkebjerg Parkvej 47

DK-2605 Brøndby

Phone: +45 43 96 20 77​