Mätning och dokumentation

​Uppmätning av ämnen och – inte minst – dokumentationen av denna, har vi i många år sett som en av de viktigaste uppgifterna på vårt företag. Vi har i huset två Zeiss-mätmaskiner som vi utnyttjar löpande i vår tillverkning för att säkerställa rätt kvalitet av ämnena, men som vi också använder för de kunder som önskar dokumentation av den färdiga produkten.

​Osvald Jensen A/S

​Kirkebjerg Parkvej 47

DK-2605 Brøndby

Phone: +45 43 96 20 77​