Konstruktion och beräkning

​På Osvald Jensen A/S har vi många års expertis, erfarenhet och know-how inom konstruktion av ​kugghjul ​och ​växlar. Vi använder oss av olika program för diverse uträkningar, vilka vi gärna sammanställer till en rapport åt våra kunder. Vi har mycket gärna ett samarbete kring konstruktionen och beräkningarna, men vi åtar oss också att lösa en uppgift utifrån kundens kravspecifikation.

​Osvald Jensen A/S

​Kirkebjerg Parkvej 47

DK-2605 Brøndby

Phone: +45 43 96 20 77​