Kundutformad kvalitet

Eftersom vi allt oftare upplever att våra kunder har olika krav och önskemål när det gäller hur kvaliteten i företaget hanteras – dels hur processerna styrs, dels hur den uppnådda kvaliteten dokumenteras – försöker vi uppfylla de enskilda kundernas krav och behov. Det kallar vi för kundutformad – eller anpassad – kvalitet. Det innebär i praktiken att vi i dag hanterar diverse krav och önskemål inom kvalitet och kvalitetsstyrning. Det handlar om allt från SPC med rapporter skickade till kunden, AQL, mätrapporter från våra Zeiss-mätmaskiner till kunder som bara vill få en viss produkt levererad i den på ritningen överenskomna kvaliteten.

Vi visar mycket gärna upp vårt företag så att befintliga, men också nya kunder, själva kan se det engagemang som alla anställda har för att kunna leverera rätt kvalitet och dokumentation.

​Osvald Jensen A/S

​Kirkebjerg Parkvej 47

DK-2605 Brøndby

Phone: +45 43 96 20 77​