Osvald Jensen A/S – transmissioner från idéstadium till produktion

​Osvald Jensen A/S​utvecklar och tillverkar snäckor, kugghjul​ och​ växlar. Vi är en samarbetspartner redan från idéstadiet av en ny produkt till den slutliga tillverkningen av ämnet. Vi har gärna ett nära samarbete med våra kunder när det gäller utveckling, utformning och testning, och vi är en aktör med många års erfarenhet av såväl rådgivning som tillverkning. Vi har en stor nationell och internationell kundportfölj.

Osvald Jensen A/S framställer:

​​

​Osvald Jensen A/S

​Kirkebjerg Parkvej 47

DK-2605 Brøndby

Phone: +45 43 96 20 77​