​Växlar och Kugghjul

Osvald Jensen A/S utvecklar och tillverkar transmissionsdelar till en mängd olika branscher. Vi tillverkar snäckor, kugghjul och växlar av hög kvalitet på egen fabrik i Danmark. Vi har en kontinuerlig och nära dialog med våra kunder under design- och utvecklingsfasen, då vi tillsammans hittar fram till rätt lösning – i rätt kvalitet och till rätt pris. Osvald Jensen A/S är ledande inom specialanpassade snäckor och kugghjul från modul 0,1 till modul 3 samt kundutformade växellösningar. Vi har egen tillverkning av snäckväxlar som vi levererar i standardversioner och i specialversioner.

​Osvald Jensen A/S

​Kirkebjerg Parkvej 47

DK-2605 Brøndby

Phone: +45 43 96 20 77​