Rundslipning

​Vår CNC-styrda rundslipmaskin är en av våra viktigaste maskiner. Många axlar till våra snäckväxlar rundslipas för att bl.a. erhålla rätt kvalitet vid simmerringar och kullagerpassningar. Väldigt många andra axlar och snäckaxlar rundslipas också så att de uppfyller de på ritningen specificerade kraven.

​Osvald Jensen A/S

​Kirkebjerg Parkvej 47

DK-2605 Brøndby

Phone: +45 43 96 20 77​