Fräsning

​I vår maskinpark har vi åtskilliga bearbetningscentra med roterande palett där vi bl.a. bearbetar våra snäckväxelhus, men även ett mycket stort antal ämnen till kunder passerar genom dessa maskiner.

​Osvald Jensen A/S

​Kirkebjerg Parkvej 47

DK-2605 Brøndby

Phone: +45 43 96 20 77​