Speciallösningar av snäckväxeln C-32

​Vi konstruerar mycket gärna en speciallösning av vår snäckväxel C-32 för just det behov som kunden har. Vi är ofta med från början av en kunds projekt, vilket gör att vi kan utforma en lösning som passar till de installationskrav m.m. som kunden har i sin kravspecifikation.

Vi anpassar i många fall vår C-32-växel så att den passar till den motor som kunden har valt.

Vi har i princip ingenting med själva motorn att göra, men för gärna en dialog med motorleverantören så att vi kan utforma en komplett växelmotor på helt rätt sätt. Under årens lopp har vi därför byggt upp ett bra samarbete med många internationella motorfabriker och återförsäljare.

Många kunder väljer att skicka sin inhandlade motor direkt till vår fabrik så att vi kan montera växel och motor – på så vis kan vi se till att hela enheten är noga testad när kunden får den.

En service som vi gärna står för är att sköta logistiken kring motorköpet.

​Osvald Jensen A/S

​Kirkebjerg Parkvej 47

DK-2605 Brøndby

Phone: +45 43 96 20 77​