Små snäckor och gängspindlar

Vi tillverkar varje år riktigt många små snäckor. Många av dem körs bl.a. helautomatiskt i 24-timmarsdrift på våra maskiner.

Precis som när det gäller alla våra övriga produkter är vi mycket gärna – redan i utvecklingsfasen – med som samarbetspartner, men vi kan självklart även hantera redan specificerade ämnen.

Exempel på finmekaniska snäckor och gängspindlar finns till höger.

​Osvald Jensen A/S

​Kirkebjerg Parkvej 47

DK-2605 Brøndby

Phone: +45 43 96 20 77​