Små växlar – modul 0,1 till 0,5

​Vi förfogar över många kugghjulsfräsmaskiner som kan z-fräsa från modul 0,1, varför vi av naturliga skäl även framställer och monterar åtskilliga typer av små växlar. Alla växlar tillverkas för våra kunder, som också äger rättigheterna till de olika konstruktionerna. Samtliga finmekaniska delar till växlarna tillverkas på vår fabrik i Brøndby på Själland, där de även monteras.

Växlar av denna storlek används ofta inom verkligt finmekanisk industri och i branscher som:

medicinsk utrustning

grafisk industri

militär

I många fall har vi varit med om att ​utveckla växeln – en uppgift som vi gärna hjälper till med.

​Osvald Jensen A/S

​Kirkebjerg Parkvej 47

DK-2605 Brøndby

Phone: +45 43 96 20 77​