Små kugghjul

​Ett av våra största kompetensområden är små kugghjul. Vi har specialiserat oss på tillverkning av små kugghjul från modul 0,1 och betraktar oss som marknadsledande i Danmark inom detta område. Vi tillverkar många olika typer av små kugghjul, från prototyp till masstillverkning, och våra kunder kommer från alla branscher.

Vi har mycket gärna en dialog kring hur vi kommer fram till rätt specifikation för de små kugghjulen, och vi ställer vår expertis och know-how till förfogande under utvecklingsprocessen.

Vi kan dokumentera kvaliteten på kugghjulen med hjälp av vår CNC-styrda 3D-mätmaskin från Zeiss, som vi använder löpande i produktionen​, men också om kunden önskar en mätrapport.

​Osvald Jensen A/S

​Kirkebjerg Parkvej 47

DK-2605 Brøndby

Phone: +45 43 96 20 77​