Växelkonstruktion

  • ​​Växelkonstruktioner med hjälp av 3D-ritprogram.
  • ​Från miniväxlar till 100 Nm.
  • ​Kugghjulsväxlar.
  • ​Snäckväxlar.
  • ​Vår profil är att ha ett samarbete kring dina växlar.
  • ​Kunden vet vad som krävs av växeln i form av livslängd, belastning, installationsmått, kvalitet och prisnivå.
  • ​Och vi vet hur produkter på bästa sätt ska konstrueras i rätt kvalitet och utformning till konkurrenskraftiga priser.

​Osvald Jensen A/S

​Kirkebjerg Parkvej 47

DK-2605 Brøndby

Phone: +45 43 96 20 77​