Rundslibe

​Vores CNC-styret rundslibemaskine er én af vores vigtigste maskiner. Mange aksler til vores snekkegear bliver rundslebet for bl.a. at opnå den korrekte kvalitet ved simmerringe og kuglelejepasninger. Rigtig mange andre aksler og snekkeaksler bliver ligeledes rundslebet, så de overholder de - på tegningen - specificeret krav.

​Osvald Jensen A/S

DK-2605 Brøndby

Phone: +45 43 96 20 77​