Dreje

​Vi drejer alle delene til vores egenproduktion af snekkegear, og tilbyder i forbindelse med produktion af tandhjul, snekker og snekkehjul ligeledes at dreje delene hertil.

Vi råder over et bredt udvalg af drejebænke - både horisontale og vertikale, manuelle og automater. Gennemgående er de af fabrikatet Okuma, men andre er også at finde - bl.a. Index ABC.

​Osvald Jensen A/S

DK - 2740 Skovlunde

Phone: +45 43 96 20 77​